Conferència Internacional del Caminar, Barcelona Walk21

Direcció, coordinació i producció executiva